Manchin neemt nog een zwaai bij het verzoek om toestemming

De poging van Manchin is het nieuwste vlampunt in de lopende discussies of en hoe energie- en andere infrastructuurprojecten kunnen worden versneld.

Zijn kantoor omschreef de introductie van het wetsvoorstel als “a uitgangspunt voor toekomstige gesprekken in de senaat.”

De bepalingen van de wet omvatten:

  • Tijdslimieten voor milieubeoordelingen en gerechtelijke betwistingen van projecten
  • Meer bevoegdheid voor de Federal Energy Regulatory Commission om elektrische transmissielijnen goed te keuren

  • Goedkeuring van pijpleidingen in Mountain Valley
  • Van de president eisen dat hij 25 prioritaire projecten identificeert, waaronder die met betrekking tot fossiele brandstoffen, hernieuwbare energie, mineralen, elektriciteitstransmissie en koolstofafvang

Vorig jaar stemde de Senaat over het al dan niet bijvoegen van het pakket als amendement op de National Defense Authorization Act. Hoewel het enige tweeledige steun had, ging het niet door.

Lees meer op TheHill.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top