Titel 42-manie ondermijnd door afname van ontmoetingen

De waanzin over het beëindigen van titel 42 is tot nu toe een mislukking geweest, aangezien de voltooiing van het beleid heeft geleid tot een pauze – geen haast – in ontmoetingen met migranten aan de grens tussen de VS en Mexico.

In de week voorafgaand aan het einde van het pandemie-geïnspireerde beleid, telden de media af en voerden ze de berichtgeving over de grenzen op, politici aan beide kanten van het gangpad riepen op tot verlenging – waarbij Republikeinen grotendeels een doemscenario voorspelden – en overheidsfunctionarissen waarschuwden voor verslechtering omstandigheden vooruit.

Maar Titel 42 ging weg met een gejammer.

“In de afgelopen drie dagen hebben we een daling van ongeveer 50 procent in ontmoetingen gezien in vergelijking met de dagen voorafgaand aan het einde van titel 42. Het is echter nog vroeg en we zijn ons ervan bewust dat smokkelaars zullen blijven zoeken naar manieren om te profiteren van de verandering in het grensbeleid”, zegt Blas Nuñez-Neto, adjunct-secretaris voor grens- en immigratiebeleid bij het Department of Homeland Security (DHS).

Ambtenaren en advocaten zijn op hun hoede dat grensontmoetingen agressief kunnen blijven escaleren, aangezien tienduizenden migranten aan de grens in de knel blijven, grotendeels als gevolg van Amerikaans beleid, waaronder Titel 42.

Door het beleid uit het pandemietijdperk konden grensbeambten migranten die ze tegenkwamen snel deporteren, waardoor ze geen asiel konden aanvragen, terwijl het niet registreren van grensovergangen leidde tot een toename van recidive.

Terug naar business as usual, mensen die betrapt worden op het herhaaldelijk oversteken van de grens zonder voorafgaande toestemming, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd en ernstige immigratiegevolgen krijgen, zoals een verbod van vijf jaar om de Verenigde Staten opnieuw binnen te komen.

De regering-Biden heeft ook de rechtshandhaving en militaire middelen aan de grens verhoogd in afwachting van een aanzienlijke toename van het aantal aanhoudingen van migranten.

Die stappen leverden de regering minachting op van links, en sommige voorstanders en democraten waarschuwden dat de krachtige en gemilitariseerde acties retoriek van rechts versterkten die titel 42-manie voedde.

“Wat de regering heeft gedaan, is een beetje spelen op het veld dat is bepaald door anti-immigrantenpolitici, ze werken binnen dat kader. Ze opereren binnen een kader dat immigratie als inherent slecht beschouwt en dat immigranten individueel ontmenselijkt, dus zonder tegenberichten gaat alles naar rechts”, zegt Heidi Altman, beleidsdirecteur bij het National Immigrant Justice Center. .

Jennifer Quigley, senior director of government affairs voor Human Rights First, zei dat het gebruik van dergelijke taal de grens afschildert als een probleem dat moet worden “beheerd” in plaats van als het resultaat van een humanitaire crisis.

“Het is een complete ontmenselijking van de meest kwetsbare mensen om politieke punten te scoren en de grens te zien als iets dat beheerd moet worden, niet [the fact that] mensen zullen komen,” zei ze.

“De wereld heeft de grootste ontheemdingscrisis in de geregistreerde geschiedenis meegemaakt. Het kan me niet schelen hoe vreselijk je dit proces voor hen maakt. Ze zullen komen tot wat hier is net zo afschuwelijk is als wat ze hebben achtergelaten.”

Veel voorstanders zeggen dat de focus op handhaving en het gebruik van termen als “overstroming”, “golf” of “surge” om migrantengedrag te beschrijven, bijdraagt ​​aan ontmenselijking.

Ambtenaren van de overheid hebben zich agressief verzet tegen elke suggestie dat hun acties of woorden anti-immigrantensentimenten zouden kunnen aanwakkeren, zelfs onbedoeld.

“Ik ben het er niet mee eens dat DHS een rol speelt bij het promoten van anti-immigrantengevoelens of -taal, maar ik zal zeggen dat wanneer er een verandering in het beleid aan de grens is, we hebben gezien dat smokkelnetwerken die veranderingen gebruiken als wapens om verkeerde informatie te verspreiden. en migratie over de hemisferen aanmoedigen. En weet je, we zagen in feite een aanzienlijke toename van migratie in de dagen voorafgaand aan de intrekking van Titel 42,” vertelde Nuñez-Neto aan verslaggevers.

Sommige voorstanders van immigratie hebben het idee verworpen dat onmenselijke taal het publieke sentiment beïnvloedt, met het argument dat het waarschijnlijk de bestaande gevoelens van de gebruikers weerspiegelt.

“Het effect van onmenselijk taalgebruik op meningen is enorm overdreven. Het oorzakelijk verband loopt waarschijnlijk de andere kant op: mensen zien een plotselinge toename van iets wat ze niet leuk vinden, zoals grensovergangen, en gebruiken dan onmenselijke taal om het te beschrijven’, zegt Alex Nowrasteh, vice-president voor economische en sociale beleidsstudies bij Cato. instituut.

“Onmenselijk taalgebruik heeft weinig invloed op meningen over immigratie, onmenselijk taalgebruik is een gevolg van de meningen die mensen al hebben.”

De retorische toon bereikte echter een drastisch crescendo voor het einde van titel 42.

Velen op sociale media hebben gewaarschuwd dat er een toename van migratie zal zijn nadat het beleid is ingetrokken, waaronder een aantal Republikeinse wetgevers die een “invasie” aan de grens voorspellen.

“De regering-Biden wist dat dit eraan zat te komen en deed niets. Ze staan ​​opzettelijk de invasie van het Amerikaanse thuisland toe, waardoor de veiligheid van de mensen die ze moeten beschermen in gevaar wordt gebracht”, tweette Rep. Eli Crane (R-Ariz.) zaterdag en deelde een video van migranten die over de brug rennen. richting de grensovergang in El Paso, Texas.

Staart. Andy Biggs (R-Ariz.) retweette het en noemde het ook een “directe invasie”.

De video dateert echter twee maanden voor het einde van titel 42, met de aflevering op de brug na verkeerde informatie over de vermeende “feestdag van immigranten.” De vrouw die de video opneemt, zegt in het Spaans dat de migranten “op de legale manier” zouden binnenkomen en dat grensagenten hen bij aankomst zouden opwachten.

Crane verduidelijkte later de timing van de video en schreef dat de aflevering het risico liet zien dat de plank zou worden opgetild.

“Deze specifieke golf werd geregistreerd voor het einde van titel 42, maar als het zo erg was voordat het afliep, zal de chaos alleen maar erger worden”, schreef hij maandagochtend.

Maar het aantal migranten nam plotseling af met het aflopen van het beleid.

“Het einde van titel 42 moet nog de alom voorspelde migrantengolf brengen. Dit zou moeten dienen als een herinnering aan het feit dat velen graag migranten afschilderen als een bedreiging om wreed beleid te rechtvaardigen,” zei Rep. Jesús Garcia (D-Ill.).

“We moeten ons altijd concentreren op menselijkheid en mededogen als we de weg voorwaarts op het gebied van immigratie bespreken.”

Noch advocaten, noch immigratieambtenaren geloven dat de pauze in activiteit waarschijnlijk lang zal duren.

Titel 42 speelde onder meer een rol bij het creëren van een knelpunt van migranten met asielaanvragen die vanwege de politiek die aanvragen niet konden indienen.

Hoewel de vrees voor verkeerde informatie over een “open grens” na titel 42 vals is gebleken, zal elk grensbeheerproces dat door de regering-Biden wordt geïnitieerd, worden getest door de tienduizenden mensen die vastzitten in dat knelpunt.

Ambtenaren van de administratie zeggen dat de nieuwe, strengere asielregels zullen helpen om middelen vrij te maken om asielzoekers met sterke verzoeken om bescherming te behandelen.

Voorstanders zeggen dat het asielproces gehuld is in administratieve rompslomp en zelfs nog verwarrender is geworden voor migranten die hun aanvraag legaal willen indienen.

“En het is chaotisch, en het zal de zaken alleen maar erger maken, vooral wanneer mensen in die kampen zo hun best doen om te begrijpen dat ze niet geciteerd zijn, ‘het juiste doen’,” zei Altman.

— Bijgewerkt om 17:17 uur

Copyright 2023 Nexstar Media Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal mag niet worden gepubliceerd, uitgezonden, gekopieerd of herverdeeld.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top