Verhinderingen van studieleningen zijn ook illegaal

De poging van de regering-Biden om $ 400 miljard aan uitstaande schulden aan studentenleningen kwijt te schelden door middel van een administratieve beslissing, stuitte op terechte kritiek, en het lot ervan ligt nu in handen van het Hooggerechtshof. Maar het even illegale schenken van metgezellen heeft tot nu toe veel controverse voorkomen.

Die toekenning, die begon onder de regering-Trump en sindsdien is voortgezet, is een administratieve opschorting van maandelijkse betalingsverplichtingen en rente-inningen op alle uitstaande studieleningen sinds het begin van de COVID-19-pandemie. Procureur-generaal Elizabeth Prelogar wees herhaaldelijk op deze weggeefactie – die de belastingbetaler 150 miljard dollar heeft gekost – tijdens recente argumenten van het Hooggerechtshof ter verdediging van het grotere schuldkwijtscheldingsprogramma. Volgens Preloger gebruikt het ministerie van Onderwijs consequent HELDEN Wet om de aflossingen van studieleningen en rentebetalingen vanaf maart 2020 op te schorten, is het bewijs dat dezelfde wet massale schuldafschrijvingen toestaat.

Maar de geschiedenis van de aanhoudende opschorting van betalingen en rente is veel ingewikkelder en biedt, goed begrepen, weinig steun voor het vertrouwen van de administratie op de Heroes Act. In feite kwam de veronderstelde rechtvaardiging voor de HEROES-wet pas maanden nadat de schorsing was ingesteld naar voren, omdat het onderdeel werd van de voortdurende inspanningen van het ministerie van Onderwijs om een ​​of andere aanvaardbare juridische rechtvaardiging te vinden voor het voortzetten van de schorsing zonder goedkeuring van het congres.

Om te beginnen was het eigenlijk het Congres, niet het ministerie van Onderwijs, dat aanvankelijk de aflossingsverplichtingen opschortte en de renteopbouw als onderdeel daarvan stopzette CARES Wet aangenomen in maart 2020. Het Congres stelde een duidelijke einddatum vast voor die vrijstelling aan het einde van het fiscale jaar, 30 september 2020. Maar toen die deadline naderde, negeerde de toenmalige president Trump het Congres en verlengde eenzijdig de schorsing tot december 2020.

De HEROES Act was niet de wettelijke basis voor de verlenging van Trump. Maar Trump geciteerd de bepalingen inzake “economische tegenspoed” van de Wet op het hoger onderwijs, die alleen uitstel toestaan ​​voor leners met een laag inkomen. Die bepalingen staan ​​geen verlichting toe aan alle leners in het hele land, ongeacht het economisch welzijn. Met andere woorden, verlengingen van de opschorting van studieleningen waren vanaf het begin illegaal onder Trump.

Het ministerie van Onderwijs deed pas in december 2020 een beroep op de Heroes Act, toen het de wet aanhaalde als de bevoegdheid om uitbreiden de CARES-wet voor slechts één maand opschorten, zogenaamd om “toe te staan[] Congres om zijn werk te doen en te bepalen welke maatregelen het nodig en gepast acht.” Maar toen het Congres weigerde een aanvullende vrijstelling voor studieleningen goed te keuren, verlengde de nieuwe regering-Biden de schorsing de derde, vierde, vijfdeEn zesde tijd. Geen van beide ging vergezeld van een verwijzing naar de HEROES-wet, die een openbare uitleg vereist van waarom schuldverlichting nodig is om pandemie-specifieke effecten aan te pakken. In feite was de enige verklaring voor deze verlengingen de wens om door de belastingbetaler gefinancierd geld te geven aan afgestudeerden, ook al zijn ze als groep economisch beter af dan hun niet-universitair opgeleide leeftijdsgenoten.

Pas op de zevende uitbreiding, tegelijkertijd aangekondigd met de annulering van $ 400 miljard afgelopen augustus, dat de afdeling opnieuw een beroep doet op de Heroes Act. Toen de rechtbanken dat annuleringsprogramma stopten, president Biden uitgebreid afgelopen november voor de achtste keer geschorst om “de onzekerheid voor leners te verlichten” tijdens rechtszaken, die bij lange na niet voldoen aan de vereisten van de Heroes Act.

Deze geschiedenis van juridische rechtvaardigingen voor opschorting lijkt verwarrend omdat het dat ook is. De afdeling beriep zich eerst op de bepalingen inzake “economische tegenspoed” van de Wet op het hoger onderwijs; toen wendde hij zich tot de wet van helden; daarna stopte hij helemaal met het citeren van juridische autoriteiten voordat hij kort terugkeerde naar de wet. De bewering van de regering aan het Hooggerechtshof dat het ministerie altijd heeft vertrouwd op de Heroes Act om de schorsing af te dwingen, is vergelijkbaar met volhouden dat “Oceanië altijd in oorlog is geweest met Oost-Azië” – een verzinsel uit het verleden om het heden te beheersen. De rechter moet daar geen aandacht aan besteden bij het bepalen van het lot van het grote annuleringsprogramma.

De rommelige geschiedenis van het in gebreke blijven van studieleningen maakt het ook kwetsbaar voor eigen juridische uitdagingen. Er zijn twee recente rechtszaken aangespannen — een in Washington, DC. het aanvechten van de achtste en laatste verlenging van de schorsing, i de andere in Michigan waardoor alle overuren. We weten allemaal dat we iemand die zijn verhaal steeds verandert om verdacht gedrag te rechtvaardigen, niet moeten vertrouwen. Dit is precies wat de federale regering heeft gedaan. Een regering die haar rechtvaardigingen voor de verlenging van het moratorium op studieleningen steeds weer wijzigt – alleen om te doen alsof haar standpunt altijd consistent is geweest – toont aan dat geen van die rechtvaardigingen steekhoudend is.

Shen Li is procesadviseur voor Nieuwe Alliantie voor Burgerlijke Vrijhedeneen onpartijdige, non-profit groep voor burgerlijke vrijheden in Washington, DC. Hij representeert Mackinac Centrum voor openbaar beleid in een van de bovengenoemde rechtszaken tegen de verlenging van de schorsing van de studielening.

Copyright 2023 Nexstar Media Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal mag niet worden gepubliceerd, uitgezonden, gekopieerd of herverdeeld.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top